Sabah Energy Corporation Sdn Bhd Bayar Dividen RM6 Juta Kepada Kerajaan Negeri

RTM 1 Interview Datuk Harun on Sabah Energy Corporation Sdn Bhd