YB Munirah's visit to SEC

YB Munirah’s visit to SEC

29th-30th September 2018 – “Kursus Ahli Lembaga Pengarah Badan Berkanun Negeri dan Syarikat Kerajaan bagi Tahun 2018”

SEC Annual Luncheon at Restaurant SEDAP, Luyang

SEC 2017 X’MAS LUNCHEON

SEC takes on Corruption-Free Pledge

iGEM2017 Exhibition at KLCC

SEC DONATED 7 UNITS OF PROJECTORS AND SILVER SCREEN TO SEKOLAH KEBANGSAAN PINGGAN-PINGGAN, PITAS